VVV Vlieland
Menu
Zoek & boek huisjes en appartementen

Kies uw gewenste datum of bekijk Alle accommodaties

Kroon’s Polders

Een belangrijk natuurgebied voor planten en vogels.

​De Kroon’s Polders op het westelijke gedeelte van Vlieland zijn tussen 1898 en 1934 aangelegd onder leiding van opzichter P.A. Kroon van Rijkswaterstaat. De polders zijn aangelegd om te voorkomen dat het eiland tijdens een zware storm in tweeën zou breken. De vier kleine polders vormen een belangrijk gebied voor planten en vogels. Er broeden meer dan 60 vogelsoorten zoals; eidereenden, lepelaars, kluten en aalscholvers.

28-03-2018

Kroon’s Polders

Het gebied is ontstaan door het aanleggen van een aantal stuifdijken. Deze zijn geplaatst op een deel van de Vliehors aan de zuidzijde van de steeds smaller wordende Meeuwenduinen. Door het aanleggen van verschillende stuifdijken naast elkaar ontstonden vier polders. De bedoeling was er bruikbare landbouwgrond te creëren. De bodem was echter te zout en te nat. Met behulp van een windmolen werd de polder bemalen en heeft een boer enige tijd geprobeerd er vee te houden. De luchtmacht heeft er in de vierde polder zelfs een landingsbaan in gebruik gehad waar lichte propellervliegtuigen konden landen.

Vanaf de jaren zestig is het een natuurgebied. ‘s Winters staan grote delen onder water, ‘s zomers liggen de polders grotendeels droog. In het brakke water van de polders heeft zich een interessante vegetatie ontwikkeld. De noordelijk gelegen 1e en 2e polder hebben veel zoete kwel, terwijl de zuidelijker 3e en de 4e polder zouter zijn. In 1996 is een doorbraak in de zeedijk van de 3e polder gemaakt en een opening tussen de 3e en 4e polder, zodat zout water vanuit de Waddenzee, bij hoge vloed, deze twee polders kan instromen.

Trekvogels
Kroon’s Polders en het omliggende wad zijn van groot belang voor trekvogels. Er ligt rondom de Kroon’s Polders en langs het Posthuiswad een wandelroute, zodat bezoekers de vogelrijkdom kunnen ontdekken. Er zijn kijkschermen, informatieborden en een vogelkijkhut, zodat wandelaars de vogels van dichtbij kunnen beleven zonder ze te verstoren.

Kroonspolder excursie
Stap in de wondere wereld van vogels en planten op een bijzonder stukje Vlieland. Vogelliefhebbers moeten dit meegemaakt hebben. Het prachtige natuurgebied kunt u alleen betreden tijdens een excursie onder begeleiding van een gids van Staatsbosbeheer. Boek je excursie!