VVV Vlieland
Menu

Vogels op Vlieland

Nergens in Nederland zijn er zo veel vogelsoorten te zien als in het Waddengebied. Allemaal even uniek en bijzonder.

Het Waddengebied is één van de belangrijkste vogelgebieden van Europa. De rijkdom aan voedsel en de unieke combinatie van zee, land en het wisselende getij maken van het Wad een ideale plaats voor diverse vogels. Per jaar strijken ongeveer tien miljoen vogels in het Waddengebied neer. Sommige verblijven er het hele jaar, anderen komen er voor een korte periode om te overwinteren, te broeden of te eten en te rusten tijdens de trek.

Veel vogelliefhebbers denken aan grote aantallen vogels als het om het Waddengebied gaat. De vele rosse grutto's of bijvoorbeeld kanoeten, spectaculair. Maar ook de kenmerkende ‘waddengeluiden’ van tureluurs, scholeksters en wulpen die tot in de nacht doorgaan. Ze verzorgen een onmiskenbare geluid en geven de Waddenbezoekers het unieke Waddengevoel.

Niet alleen kun je genieten van de ruimte en van het uitzicht, vogelliefhebbers scannen hun omgeving ook altijd op ‘bijzonderheden’. In het Waddengebied is er vooral tijdens de trektijd kans op soorten die je elders niet zo vaak treft. De natuur biedt wat dat betreft nooit zekerheden, spannend is het altijd, ondanks alle ontspanning die de natuur te bieden heeft.

Graag laten wij je kennis maken met de vogels en de overige natuur op Vlieland!

Vogelkijkplekken

  • Op deze vogelkijkplekken kun je uren turen, pak een verrekijker en er gaat een wereld voor je open. Een echte natuurbeleving van dichtbij genieten van grote aantallen vogels, zonder deze te verstoren.
  • De vogelkijkhut in de tweede Kroon’s polder, er broeden in deze polder op de aanwezige eilandjes veel verschillend vogels zoals: de aalscholver, scholekster, kluut, brandgans, kleine mantelmeeuw, zilvermeeuw en lepelaar.
  • Kijkscherm op de stuifdijk langs de vierde de Kroon’s polder, op het Posthuiswad kunnen zich tijdens hoogwater enorme aantallen vogels verzamelen. De om de polders lopende stuifdijk geeft een spectaculair uitzicht over het gebied.
  • Uitzichtplateau bij Bomenland, vanaf hier kijk je over de duinen van Vlieland. Je hebt de kans om bijvoorbeeld een jagende blauwe kiekendief te zien. Let ook op voor andere bijzondere vogelsoorten, zoals roodborsttapuit en beflijster.
  • Vogelkijkhut bij Dodemansbol, vanuit deze hut aan de zuidzijde van het eiland heeft u prachtig zicht op steltlopers, rotganzen, slechtvalk, lepelaar, bergeend, smient, pijlstaart en wat verder voorbij vliegt en ter plaatse is op het Wad.

, Vogelkijkhut
Vogelkijkhut
, Vogelkijkhut
Vogelkijkscherm

Gratis app

De Vogelbescherming heeft de gratis app 'Wadvogels'. Daarmee wordt het extra leuk en gemakkelijk om de vogels in het Waddengebied te herkennen. De app bevat een vogelgids met 190 vogelsoorten, inclusief illustraties, geluiden, beschrijvingen en een handige herkenningsfunctie. Een must-have als je gaat vogelspotten op Vlieland!

Apple: Wadvogels
Googleplay: Wadvogels

Broedseizoen

De duinen, moerassen en bossen op Vlieland vormen het perfecte decor voor vogels om nesten te bouwen en hun jongen groot te brengen. Het broedseizoen op Vlieland is een periode van bedrijvigheid en vitaliteit.

Voor veel verschillende vogelsoorten vindt het broedseizoen plaats tussen 15 maart en 15 juli. Nou ja, zo zien wij dat. De vogels zelf hebben hun eigen planning. Het broedseizoen voor de vogels varieert per vogelsoort én per jaar. Tijdens de gehele broedperiode zijn de nesten en eieren wettelijk beschermd, vanaf het eerste takje tot het uitvliegen van het laatste jong.

Kijk daar! Een vogel(aar)!

Zodra ze vernemen dat er een zeldzame vogel op Vlieland is neergestreken, laten ze alles uit hun handen vallen om zo snel mogelijk met de watertaxi naar het eiland te komen! Vogelaars houden van Vlieland. Er valt hier veel te zien. 

Interview eigenaren Hotelletje de Veerman.

Accommodaties met vogelnamen

Logeren in een echt vogelhuisje? Het kan op Vlieland! Vogelaars kunnen op Vlieland hun hart ophalen, want er zijn hier enorm veel soorten vogels om te spotten! En als je dat gaat doen, dan is het extra leuk om te overnachten in een vakantiehuis of appartement met een vogelnaam! We hebben ze voor je op een rijtje gezet. Wat is jullie favoriet? Het zijn er nogal wat kwamen we achter, namelijk 28 om precies te zijn!

Aalscholver - AlbatrosArendsnest - Casarca - Distelvink - Duinpieper - Eider - Fazant - FlierefluiterGoudvinkHoutsnip - Jan van Gent Kapmeeuw - KarekietKievit - Koekoek - Kwartel - Kwikstaart - Leeuwerik - Pierewiet - PimpelmeesSteenloper - SteltloperStern - Strandloper - Strandpluvier - Turkse Tortel - Vlaamse Gaai