VVV Vlieland
Menu
Search & book holiday homes and apartments

Select date or view All accommodations

De waterroute is geopend

Een wandel-, fiets- en buitensportroute langs acht bijzondere waterlocaties op het eiland

De Waterroute Vlieland is een Vlielands project om mensen te bewegen, anders te kijken, denken en doen met het water in hun leven. Een herwaardering van water dus, door middel van leren, spelen en beleven. De gebruikers worden door een unieke combinatie van educatie, sport en recreatie uitgedaagd om water en de natuur op een nieuwe manier te beleven en hun bewustzijn rond water te vergroten. 

De waterroute is geopend

In 2018 besloot de gemeente Vlieland de oude ANWB-routepaddenstoelen aan de VVV te doneren met de opdracht deze te veilen en de opbrengsten te gebruiken als basisbedrag voor ‘een project dat Vlieland recreatief zou verrijken’. VVV Vlieland en Staatsbosbeheer gingen in overleg, en besloten tot een educatieve en sportieve route op het eiland met als thema water en zand Om dit project verder uit te denken, is een brede groep Vlielandse organisaties gevraagd om gezamenlijk met een plan te komen. De groep koos unaniem voor ‘water’ als hoofdthema van dit plan, met specifieke aandacht voor Vlielands water en de ecologische waterkringloop. Dit heeft geleid tot dit plan: de Waterroute Vlieland.

De veiling van 18 ANWB paddenstoelen via Catawiki bracht € 32.000 euro op. De laatste paddenstoel is live op Vlieland geveild tijdens het 100 jarig bestaan van Duinkersoord; deze heeft 6.250 euro opgeleverd. Dankzij sponsorwerving, oa van Waddenfonds en Iepen Mienskipsfûns is er een serieus bedrag bijeengebracht; daar is het resultaat dan ook naar.

Waar het water zo in beweging is, mogen de mensen niet achterblijven. Daarom is ervoor gekozen de waterkringloop van het eiland in beeld te brengen door middel van een route die langs acht locaties trekt. Elke plek vertelt iets over een ander gedeelte van deze volledig circulaire waterkringloop, zoals de zoetwaterbel die zich onder het eiland bevindt, hoe deze het eiland voorziet van drinkwater en hoe het gezuiverde water weer terug de zee in stroomt.

De waterkringloop is het verhaal van de Waterroute. De fysische stappen waar het water doorheen gaat in de waterkringloop, zijn ook de locatiestops langs de route. Dus je de hele route hebt doorlopen, heb je ook de hele waterkringloop doorlopen.

Water is allesbepalend, zeker op Vlieland. Het de bron van leven en biodiversiteit. Het stabiliseert temperatuur, haalt koolstofdioxide uit de lucht en verbindt het vasteland met het eiland. Het overstroomt, stijgt, smelt en bevriest. Het slaat tegen dijken, sloopt pieren, slijt rivierbeddingen, splijt stenen, vormt gletsjers en bepaalt zo het (Wadden)landschap. Maar het lest ook onze dorst, koelt ons af, zorgt voor zuurstof, levert energie en voedsel en inkomsten, het reinigt en verzorgt en inspireert lichaam en geest.

VVV Vlieland wenst eilanders en gasten heel veel plezier met de route!