VVV Vlieland
Menu
Search & book holiday homes and apartments

Select date or view All accommodations

Meer zand voor het strand van Vlieland.

Van september tot en met december 2023 zijn er werkzaamheden aan het strand.

Van september tot en met december 2023 werkt Rijkswaterstaat aan het onderhoud van het strand van Vlieland. Ze brengen in totaal 1.5 miljoen kubieke meter zand aan op het strand. Dankzij dit kustonderhoud blijft het eiland goed beschermd.

Werkzaamheden

Wat: 1.5 miljoen kubieke meter extra zand op het strand
Waar: Op het strand tussen strandpaal 46 en 50 (tussen Pad van 20 en WestCord Strandhotel Seeduyn / strandpaviljoen 't Badhuys) en op het strand tussen strandpaal 53.7 (voorbij paviljoen Oost) en de jachthaven.
Wanneer: september - december 2023
Tijden: 7 dagen per week, 24 uur per dag

Let op! Hinder en gevaarlijk werkterrein

  • Verboden in het werkvak te komen. gevaar voor drijfzand!
  • Het werkvak (ca. 150m) is afgezet met gaas en buizen. Dit vak schuift telkens op zodra het zand droog genog is om over te lopen.
  • Werkterrein passeren aan de duinzijde (paal 46-50).
  • Werkzaamheden Havenstrand: omlopen via de Fortweg.
  • Honden aan de lijn. Ruiters opgepast.
  • Verboden te zwemmen.
  • Watersporters: houd 300 meter afstand tot het baggerschip. Niet tussen het schip en het strand door varen, hier ligt een leiding in het water.

Wat gebeurt er op het strand?

Baggerschepen brengen zand uit de Noordzee aan op het strand. Daar spreiden bulldozers en shovels het verder uit. Het werkterrein is verboden gebied wegens gevaar voor drijfzand en rondrijdende machines. Het werk gaat dag en nacht door.

Waarom is het onderhoud nodig?

De kust slijt voortdurend doordat de wind, golven en stroming zand meenemen van de kust. Het strand en de duinen zjin onze belangrijkste bescherming tegen de zee. Door nieuw zand aan te brengen ('zandsuppletie'), houdt Rijkswaterstaat de kust op zijn plaats en blijven we beschermd tegen de zee.

Van de Noordzee naar de duinen

Voor het onderhoud van de duinenrij van Vlieland gebruikt Rijkswaterstaat zand uit de Noordzee. Speciale baggerschepen ('sleephopperzuigers') zuigen het zand op van de zeebodem, op meer dan 10 kilometer van de kust. Nadat het zand op het strand is aangebracht, kan het zand van de bovenste laag op het strand doorwaaien naar de duinen. Zo versterken we de kust met hulp van de natuur.

Natuur

Bij het kustonderhoud houden ze rekening met de natuur. We houden zoveel mogelijk afstand tot beschermde vogels en zeehonden om te voorkomen dat ze worden gestoord.

Meer weten?

Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/kustonderhoud of bel 0800-8002
Informatie uitgave Rijkwaterstaat | juli 2023 | 0723ZB2248